en Huurders

Visie en werkwijze

Optimale service & persoonlijke aandacht
plectrum

Wij geloven in de waarde van tevreden huurders. Tevreden huurders hebben een positieve invloed op het rendement van uw vastgoedbelegging. Waarom we hierin geloven? Door uw huurders optimale service en persoonlijke aandacht te bieden blijven uw huurinkomsten constant, bezettingsgraden hoog en neemt waarde van uw vastgoed toe.

Langetermijnvisie – Bij de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed is een langetermijnvisie van groot belang. Daarom houden wij rekening met de toekomst bij alle technische aanpassingen en verbeteringen aan uw vastgoed. Doordat wij op grote schaal onderhoud, energie en services inkopen profiteert u van scherpe prijzen en optimale kwaliteit. Hiervoor maken wij gebruik van ons uitgebreide, landelijke netwerk van vaste leveranciers. Hiermee haalt u niet alleen het hoogste financieel rendement, maar draagt u ook actief bij aan de energietransitie en verduurzaming. Goed voor de wereld én goed voor uw rendement.

Discretie en integriteit – Onze omvangrijke vastgoedportefeuille ligt in zijn geheel in Nederland bestaat uit meer dan 650.000 m2 commercieel vastgoed en circa 2.000 woningen, waarvan 500 in aanbouw. Wij dragen met trots de verantwoordelijkheid voor de juiste verwerking van de jaarlijkse huurstroom hiervan. Deze verantwoordelijkheid vereist goede processen die wij borgen middels een ISO 9001:2015 en ISO/IEC27001:2013 certificering en het gebruik van Yardi. Daarnaast hebben wij ons geconformeerd aan de hoogwaardige gedragsregels op het gebied van integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen van Vastgoed Management Nederland (VGM NL). Meer informatie hierover vindt u op: www.vgm.nl.

Persoonlijke aandacht en transparantie – Wij staan voor service. Voor onze huurders èn opdrachtgevers. Dit bereiken we door de inzet van vaste teams, korte lijnen en betrokken medewerkers. Daarbij maken we gebruik van diverse digitale platformen om inzicht, controle en transparantie te optimaliseren. Voor onszelf, maar met name voor huurders en opdrachtgevers. Het fundament leggen wij in Yardi en dit vullen we aan met specifieke platformen voor huurders en leveranciers. In samenwerking met onze opdrachtgevers stemmen wij de planning, budgetten en kosten optimaal af. Met behulp van onze periodieke managementrapportages en realtime meekijkmogelijkheid is er maximaal inzicht. Dat wilt u toch ook?

Dienstverlening

Wij bieden property management diensten in heel Nederland. Deze dienstverlening bestaat in alle gevallen uit administratief, commercieel en technisch beheer. Desgewenst voeren wij aanvullend hierop ook financieel beheer en/of project management voor u uit.

Administratief beheer – Wij leveren alle administratieve diensten die nodig zijn voor het optimaal exploiteren van uw vastgoed. Dit betreft onder andere het innen van de huur- en servicekosten, het jaarlijks indexeren van huurprijzen, het verwerken en betalen van inkoopfacturen en het debiteurenbeheer. Dit rapporteren wij maandelijks in een uitgebreide huurafrekening. Ook bieden wij de mogelijkheid om real-time inzicht te hebben in performance van uw vastgoed middels Yardi.

Commercieel beheer – Onze property managers dragen zorg voor de commerciële performance van uw vastgoed. Door proactief en continu met huurders in contact te blijven herkennen wij kansen om de bezettingsgraad en huurinkomsten te optimaliseren. In geval van dreigende leegstand zetten wij ons uitgebreide netwerk met landelijke en lokale makelaars in om nieuwe huurders voor uw vastgoed te vinden. Datzelfde doen wij wanneer u uw vastgoed wilt verkopen. In ons kwartaaloverleg nemen wij de tijd om uw portefeuille geheel door te spreken en hier gezamenlijk met u een visie op te vormen.


Technisch Beheer – Bouwkundige advisering en begeleiding  gedurende de exploitatiefase van uw vastgoed maakt een groot verschil in het rendement. Via meerjarige onderhoudsplanningen en vooraf vastgestelde budgetten brengen wij de technische staat van uw vastgoed in kaart en kunnen wij dit optimaal onderhouden.

Storingen en reparatieverzoeken kunnen 24/7 worden gedaan bij onze Servicedesk en borgen de huurderstevredenheid. Door goede afspraken met service- en onderhoudspartijen worden uw huurders zo snel mogelijk geholpen en profiteert u van onze grootschalige inkoopvoordelen op onderhoudsdiensten en energie. Wij opereren onafhankelijk en zijn op geen enkele wijze geconformeerd aan leveranciers. Hiermee kunnen wij een objectief oordeel geven en uw belangen te allen tijde voorop stellen.

Overige diensten – Naast het property management begeleiden wij exclusief voor onze opdrachtgevers grootschalige renovaties en nieuwbouwontwikkelingen. Daarnaast is er de mogelijkheid om financieel beheer te verzorgen. Hierbij dragen wij onder andere zorg voor btw-aangiftes en jaarrekeningen. Tevens kunnen wij u -via onze partners- van dienst zijn op het gebied van accountancy, verzekeringen of een virtual office met postadres en telefoonservice.

Portfolio

Een impressie
van ons portfolio

Een impressie krijgen van ons portfolio?
Bekijk hier welke complexen wij met trots in beheer hebben.

Bekijk hier
Contact
Neem contact met ons op

Voor meer informatie over onze visie op vastgoedbeheer, de bijbehorende dienstverlening en de toegevoegde waarde die wij kunnen bieden voor uw portefeuille kunt u vrijblijvend contact opnemen met Simon IJsseldijk.

Simon IJsseldijk
Director